Uitstel invoering Amsterdamse BENG

nieuws

De invoering van de reeds voorgestelde Amsterdam BENG-eisen voor nieuwbouwwoningen wordt uitgesteld naar op zijn vroegst 1 juli 2021.

Achtergrond 
Vanaf 1 januari 2021 worden de BENG-eisen als energieprestatie ingevoerd en moet alle nieuwbouw hieraan voldoen. Amsterdam wilt de huidige aangescherpte norm van EPC 0,2 voor nieuwbouwwoningen ten opzichte van landelijke EPC 0,4 voortzetten door het hanteren van eigen verscherpte BENG normen.

Aanscherping BENG in Amsterdam voor nieuwbouwwoningen 
De aangescherpte normen voor nieuwbouwwoningen in Amsterdam zijn in september 2020 gepresenteerd en ter inzage gelegd. Onder andere ons bureau heeft hierop een zienswijze ingediend. Daarnaast is een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat van Amsterdam verlangt om af te zien van de extra eisen bovenop de landelijke BENG-normen voor nieuwbouwwoningen (Motie Koerhuis/Terpstra) .

Uitstel  
De gemeente heeft afgelopen week besloten om de boven landelijke BENG-eisen op zijn vroegst op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Dit betekent dat in de periode vanaf 1 januari 2021 de landelijke BENG-eisen gelden voor de vergunningverlening. De vigerende contractuele afspraken over duurzaamheid in de projecten blijven echter gelden.

Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/beng-nieuwe-manier-bouwen/,  of neem contact op met ons!

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.