NH Hotel

plaats
Amsterdam Noord
bijzonderheden
  • Renovatie 25 kamers, gefaseerd uitgevoerd
  • Werktuigkundige-, elektrotechnische- en sanitaire installaties
  • Uitvoering nieuwe standaard NH Hoteles Madrid
  • 24-uurs voorzieningen crew airliners
installatiesom
Ca. € 0,6 mln
oplevering
2009
Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.