Visie

De ontwerpen van ons bureau dienen het belang en de wensen van de opdrachtgever optimaal te vervullen, binnen de budgettaire kaders en de voorliggende planningen. Daarbij zijn onderstaande punten telkens terugkerende aandachtspunten (in willekeurige volgorde):

  • Onderscheidende architectuur en bijbehorend onderscheidend installatietechnisch ontwerp.
  • Duurzaam bouwen.
  • Toepassing van innovatieve concepten.
  • Specifieke gebruikerswensen.
  • Ontwerpen binnen vastgestelde budgetten.
  • Ontwerpen binnen de vastgestelde tijdstrajecten.
  • Ontwerpen binnen vastgestelde kwaliteitseisen.
Left Menu Icon