Bureau

Ingenieursburo Linssen B.V. ontwerpt en adviseert op het gebied van technische installaties in de gebouwde omgeving. Dit doen wij vanaf onze oprichting in 1975.

Vanuit onze vestiging in Amsterdam behartigen wij projecten door heel Nederland, doch ook buiten de landsgrenzen. Naast de geografische spreiding is tevens sprake van een veelheid van verschillende projecten, zowel grootschalig als kleinschalig, zowel nieuwbouw als renovatie.

De ontwerpen van ons bureau dienen het belang en de wensen van de opdrachtgever optimaal te vervullen, binnen de budgettaire kaders en de voorliggende planningen. Vanzelfsprekend hierbij is de integratie van de technische installaties in het architectonische ontwerp. Evenzeer spreekt het voor zich dat een energiezuinig, duurzaam en onderhoudsvriendelijk ontwerp wordt gerealiseerd.

Wij zijn bijzonder trots op de vele en toonaangevende projecten die wij gerealiseerd hebben en welke wij thans in ontwerp of in uitvoering hebben.

De totale personele omvang van ons bureau bedraagt 32 personen.

Ingenieursburo Linssen B.V. is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN ISO 9001:2015.

Directie

ir. Th.G. (Thomas) Barbian
ir. M.J. (Thijs) Linssen
A.W. (Albert) Huijssoon
ir. H.E. (Heiko) de Jong

Left Menu Icon