BENG eisen worden eerder ingevoerd.

nieuws

De eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) worden voor nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 van kracht. Dat staat in een kamerbrief van minister Ollongren van 7 december jl. Dit houdt in dat de bouwaanvragen van nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend moeten voldoen aan de BENG-eisen. Dat is een jaar eerder dan eerder is gecommuniceerd door de minister. De eisen zelf worden in de loop van 2018 vastgesteld.

De BENG-eisen zullen worden berekend met de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie NTA 8800 die momenteel in ontwikkeling is. De huidige bepalingsmethode voor energieprestatie op basis van de NEN 7120, NEN 8088 en NVN 7125 zal tot 1 januari 2020 van kracht blijven. Dit houdt in dat de eerder dit jaar verschenen nieuwe NEN 7120:A1 en NEN 7125 niet van kracht worden. Het Bouwbesluit blijft dus verwijzen naar de huidige versies van de normen.

Dit initiatief zal de bouw in 2018 en vooral in 2019 weer een flinke duw in de rug kunnen geven.

 

 

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.