Opening tijdelijke rechtbank Amsterdam

nieuws

Na een bouwperiode van 2 jaar is op 4 november de tijdelijke rechtbank van Amsterdam geopend door Jacqueline Cramer, oud-minister VROM, en Henk Naves, President van de Rechtbank Amsterdam.

 Om tijdens de sloop en nieuwbouw van het Parnas-complex van de Rechtbank Amsterdam de rechtspraak te faciliteren is de tijdelijke rechtbank gerealiseerd.

De eisen voor de tijdelijke rechtbank waren hoog. Verspilling diende zo veel mogelijk te worden voorkomen en de restwaarde na de initiële gebruiksperiode diende te worden gemaximaliseerd. Cepezed heeft het gebouw zo ontworpen dat er ondanks het tijdelijke karakter geen afbreuk is gedaan aan de representativiteit, kwaliteit en functionaliteit.

Jacqueline Cramer, tegenwoordig onder meer ambassadeur circulaire economie in de Metropool Regio Amsterdam, zei bij de opening “Op een hoogwaardige manier omgaan met recyclen en hergebruiken van materialen, is in het kort gezegd waar circulaire economie om draait”.

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.