ISDE subsidie van warmtepompen voor nieuwbouw stopt per 2020

nieuws

De subsidie voor de aanschaf van warmtepompen voor nieuwbouw zonder gasaansluitplicht stopt vanaf 1 januari 2020. Daarbij gaat het zowel om nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken. Eveneens stopt de subsidie voor biomassaketels en pelletkachels geheel per 2020. De subsidie voor warmtepompen voor de bestaande bouw blijft daarentegen gewoon bestaan. Dit heeft Minister van Economische Zaken en Klimaat E. Wiebes in een kamerbrief op 12 november 2019 bekend gemaakt.

De subsidie viel onder de ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE), die kleinschalige hernieuwbare warmteopwekking ter vervanging van aardgasgestookte ketels stimuleert voor zowel zakelijke als particulieren ondernemers. Maar aangezien voor de meeste nieuwbouwprojecten de gasaansluitplicht is komen te vervallen, vindt het miniserie niet meer noodzakelijk warmtepompen te subsidiëren. Daarnaast is het met de actuele stikstof problematiek niet meer opportuun om biomassaketels en pelletkachels te stimuleren.

De subsidie voor nieuwbouw zou tot 1 januari 2021 gelden, maar is na een recente beleidsevaluatie een jaar eerder beëindigd. Daardoor zal met ingang van 1 januari 2020 de ISDE regeling niet langer openstaan voor investeringen van nieuwbouw waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend. Dit kan tot  € 2.800,00 per nieuwbouwwoning aan investeringskosten schelen.

Bent u een particulier of zakelijke ondernemer en rekende u op een subsidieregeling voor een warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel? U kunt tot 31 december 2019 nog gewoon subsidie aanvragen.

Zakelijke ondernemers hebben na de aanvraag nog 12 maanden de tijd om het apparaat aan te schaffen en te installeren. Particulieren moeten het apparaat zowel aangeschaft als geïnstalleerd hebben vóór 31 december 2019 om nog in aanmerking te komen voor een subsidieregeling.

Na verwachting zullen de wijzigingen in de subsidieregelingen van in de loop van deze maand in de Staatscourant gepubliceerd worden.

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.