studies & haalbaarheid

Wij komen tot de juiste systeemkeuze. Wat zijn de consequenties voor energiegebruik, ruimtebeslag, duurzaamheid? Wat zijn de terugverdientijden en de TCoO? Hoe kan verder energie bespaard of zelfs opgewekt worden? Wanneer is het gebouw CO₂ of zelfs energie-neutraal? Wij kunnen het je vertellen.

Copyright © 2020 Ingenieursburo Linssen B.V.
Installaties & duurzaamheid