BREEAM-NL ontwerpcertificaat voor het OCC

nieuws

In de aanbestedingsfase was de minimale vraag voor het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) een “BREEAM-NL Good” gebouw. Bouwcombinatie Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw) heeft toen een “BREEAM-NL Excellent” gebouw aangeboden aan de gemeente Den Haag, opdrachtgever van het project. Sindsdien is er hard gewerkt aan het implementeren en vastleggen van de eisen voor dit certificaat. De certificering bestaat uit een ontwerp- en oplevercertificaat. Het OCC heeft nu het ontwerpcertificaat gekregen.

Omdat de standaard beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL geen mogelijkheid biedt om theater- en concertgebouwen te certificeren is samen met de Dutch Green Building Council een bespoke-traject gestart waarbij een op maat gemaakte beoordelingsrichtlijn is opgesteld voor het OCC.

Duurzame maatregelen die in het OCC worden toegepast zijn onder andere het plaatsen van ca. 4.000 m2 aan PV-panelen, koudeopslag in de bodem, LED-verlichting en het gebruik van hemelwater voor de spoeling van toiletten.

Tijdens de bouw wordt er aangestuurd op een zo laag mogelijk energie- en waterverbruik. Ook wordt er gelet op het materiaalgebruik. Zo wordt de huidige parkeergarage volledig hergebruikt. Daar hoeft dus geen nieuw materiaal voor worden gebruikt. Nieuw toegepast beton zal gerecycled materiaal bevatten.

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.