BIM

In de afgelopen jaren is BIM een uitermate effectief middel gebleken om integraal ontwerpen te faciliteren, communicatie over het ontwerp te optimaliseren en faalkosten in zowel de ontwerp- als de uitvoeringsfase te reduceren.
Alle ontwerpen van ons bureau worden uitgewerkt in 3D-modellen, projectafhankelijk wordt een BIM-model gebruikt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de term BIM niet altijd en overal correct wordt gebruikt. In onze visie is de essentie dat alle disciplines met elkaars modellen werken, waarbij de uitwisseling plaatsvindt op basis van een vooraf afgesproken format en detailniveau.

Door een project zo vroeg mogelijk op te zetten in Revit is het mogelijk om met dezelfde tijd meer kwaliteit, meer zekerheid en een betere afstemming tussen disciplines te verkrijgen. Door deze aanpak neemt het projectrisico aanzienlijk af.
Maatvoering en inpassing van met name ruimtebepalende elementen zoals luchtbehandelingskasten, warmtepompen, luchtkanalen, kabelwegen, schachten, en overige techniekruimten komen in een vroeg stadium aan de orde, waarbij de samenhang met constructies en plafondhoogten (áls er plafonds aanwezig zijn) zorgvuldig afgestemd is.

Dit alles is te realiseren door gebruik te maken van een ervaren BIM-projectteam. Ervaren BIM-modelleurs zetten in zeer korte tijd een goed model op. Ingenieursburo Linssen kan zorgen voor de BIM-coördinatie en tegelijkertijd ook voor het modelleren van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Op die manier wordt het in de vroege fasen van een project al inzichtelijk waar de mogelijke risico’s liggen.

Tegelijk met deze kwaliteitsverbetering is het mogelijk om het installatietechnische ontwerp beter in beeld te brengen. Dit kan door video’s of afbeeldingen. Door een betere visualisatie van het installatiemodel wordt de communicatie richting opdrachtgever en derden verbeterd.

Bezoek ook onze BIM subpagina’s:
Visualisaties
BIM-blog

Left Menu Icon