BENG wederom uitgesteld

nieuws

Op 24 december 2019 is de wijziging van het Bouwbesluit 2012 met daarin de definitieve BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en de bijbehorende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen, de NTA 8800 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, nr. 501).

De software om te kunnen rekenen aan de energieprestatie is nog niet beschikbaar, waardoor de eerder gepubliceerde ingangsdatum van 1 juli 2020 onvoldoende tijd biedt tot validatie van software, scholing van deskundigen en certificering van bedrijven.  De bouwende marktpartijen hebben minister Knops van Binnenlandse Zaken verzocht om de ingangsdatum uit te stellen.

Dit verzoek is gehonoreerd. De ingangsdatum van de NTA 8800 is uitgesteld naar 1 januari 2021.

Extra noodzakelijke voorbereidingstijd is zeer welkom, doch dit uitstel heeft ook gevolgen voor alle bouwprojecten waarvoor de aanvraag van de Omgevingsvergunning zal plaatsvinden tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021.  Voor deze projecten moet alsnog de energieprestatie (EPC) worden berekend volgens de NEN 7120, de huidige energieprestatienorm. In sommige gevallen biedt dit ruimte voor een heroverweging van het energieconcept, of zijn zelfs aanvullende energiebesparende maatregelen nodig om aan een aangescherpte EPC eis te kunnen voldoen.

Bel ons voor advies!

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.