BENG uitstel

nieuws

De wettelijke ingangsdatum van de Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen (BENG) op 1 januari 2020 is niet meer haalbaar. Dit komt mede doordat de softwarepakketten met de BENG-rekenmethodiek te laat beschikbaar zijn. Daarom zal naar verwachting binnenkort een nieuwe datum worden gesteld.

De complexiteit van de nieuwe BENG-bepaling en regelmatige aanpassingen in de rekenmethodiek hebben grote druk uitgeoefend op de ontwikkeling van de softwarepakketten. Dit heeft er toe geleid dat de eerste gevalideerde software pas op zijn vroegst in het najaar van 2019 gereed is. Omdat de markt zich minimaal 6 maanden voor dat de BENG-regelgeving intreed moet kunnen voorbereiden met gevalideerde software, is de ingangsdatum van 1 januari 2020 niet meer realistisch.

Voorts zal in de komende tijd moeten blijken wat minister Ollongren van Binnenlandse zaken doet met alle aanbevelingen die door de markt zijn verstrekt naar aanleiding van de internetconsultatie die 2 maart 2019 is afgesloten op de voorgenomen BENG-eisen.

Door de minister  is aangegeven dat zij in juni 2019 met een kamerbrief over de BENG-eisen en een planning zal komen.

Voorlopig rekenen wij gewoon door met EPC en kunnen u een doorkijkje geven naar de BENG-indicatoren. Wij houden u op de hoogte!

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.