BENG nieuws

nieuws

Eisen opnieuw aangescherpt.

Minister Ollongren van binnenlandse zaken (BZK) heeft vorige week met een kamerbrief aangekondigd dat de BENG-eisen van de woonfunctie opnieuw worden aangescherpt. De aanleiding hiervoor waren de vele kritische reacties uit de bouwsector op de eerdere uitgangspunten op een internetconsultatie in februari 2019.

Een veel voorkomende reactie was dat de eerdere afzwakking van de BENG eisen te ver was doorgeschoten. Met name BENG 1: maximale energiebehoefte van 70 kWh/m2.jr voor woongebouwen zou te mild zijn. Vorig jaar was  het uitganspunt voor BENG 1 voor woongebouwen nog  25 kWh/m2.jr, maar dit zou de overspannen bouwmarkt nog zwaarder belasten. De kosten voor nieuwe huurwoningen zouden hierdoor te hoog worden en de eis zou te weinig ontwerpvrijheid geven. Op basis hiervan was de BENG 1 eis voor woningen eind vorig jaar versoepeld van 25 naar 70 kWh/m2.jr.

Nu wordt de BENG 1 eis voor woningen opnieuw aangescherpt van 70 naar 55 kWh/m2.jr. Hierbij is geprobeerd een evenwicht te zoeken tussen het aanscherpen van de BENG en woningbouwproductie en –verkoop.

Daarnaast  is in de internetconsultatie verder aangegeven dat lichte bouwmethodieken (zoals hout- en skeletbouwwoningen) onnodig worden benadeeld, terwijl deze materialen juist goed te hergebruiken zijn. Hieraan tegemoetkomend  wordt de BENG 1 eis voor lichte bouwmaterialen gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr.

De eisen aangaande BENG 2 en 3 voor woningen blijven ongewijzigd.

Planning.

In de kamerbrief is tevens aangegeven dat vanaf 1 juli 2020 alle bouwaanvragen worden getoetst aan de NTA 8800 (BENG).  Dus een half jaar uitstel.

Copyright © 2024 Ingenieursburo Linssen B.V.